България има умерен климат с топло лято и сравнително студена зима. Средната обща температура, необходима за растежа на лозите, варира между 3500 °С и 3700 °С. Почвите са разнородни и разнообразни – има кисели (канелени) почви, сиви горски почви, карбонатни почви, плодородни черноземни почви (известен като черноземи), алувиални и планинско-ливадни почви, включително и двете дълбоки и плитки песъчливи почви, и други. Всички те са изключително благоприятни за лозарството, за правилното зреене на гроздето и производството на качествени бели и червени вина. Според почвените и климатичните условия, както и сортовете грозде, които се отглеждат, страната е разделена на четири основни лозаро-винарски района: Дунавска равнина (Северна България), Черноморски (Източна България) Тракийската низина (Южна България) и Долината на Струма (Югозападна България). Тези райони са определени след продължителни научни изследвания. С постановление на МС № 273 от 07.07.1955 г. е създадена комисия от 35 учени под председателството на проф. Куньо Стоев. От 1955 г. до 1959 г. е извършено проучване в землищата на около 3000 населени места. Очертани са и са утвърдени 4 лозарски района – северен, източен, южен и югозападен. С Постановление № 162 на МС от 13.07.1960 г. за райониране на лозовите сортове и създаването на промишлена база от сорта Болгар, са очертани 4 района, като във всеки район са очертани по 3 подрайона, в които се посочва какви десертни и винени сортове трябва да се отглеждат.

Карта на лозаро-винарските райони на България

Процесите по присъединяване на България към Европейкия съюз налагат райониране, което е прието на национално събрание на лозаро-винарската общност в България. На него са определени 2 района за производство на вина със защитено географско указание (ЗГУ), а районите за производство на вина със защитено наименование за произход (ЗНП) се покриват с тези с контролирано наименование за произход (КНП) от съществуващото дотогава райониране. В момента от тази гледна точка в страната има 2 основни лозаро-винарски района за производство на вина със ЗГУ – Дунавска равнина и Тракийска низина, и 55 района за производство на вина със ЗНП, които се произвеждат според най-високите стандарти за качество. Трябва да се отбележи, че това разделение на 2 района на вина със ЗГУ (Дунавска равнина и Тракийска низина) е неуместно, защото не отразява действителната принадлежност на насажденията. 

ЗГУ Дунавска равнина

Лозовите насаждения в този регион за производство на вино със защитено географско указание (ЗГУ) Дунавска равнина са разположени в Дунавската равнина в Северна България. Тя се намира между река Дунав на север, подножието на Стара планина на юг, река Тимок на запад и Черно море на изток. Надморската височина в по-голямата част от равнината е между 100 и 250 м, достигайки в някои части на 300-400 м. Умерено-континентален климат със сухо, горещо лято, равнинен терен с хълмове и плата. Черноземите и сивите горски почви, образувани върху льос, както и традициите, поддържани и развивани в региона, определят особеностите и характеристиките на произвежданите вина.

Сортова структура

Бели сортове: Совиньон блан, Мускат Отонел, Шардоне, Траминер, Димят, Мискет чревен Ризлинг рейнски, Тамянка, Пино гри, Юни блан, Ризлинг Италиански, Ркацители, Алиготе, Вионие, Фурминт, Харш Лавилю, Мискет Сунгурларски, Мискет Варненски, Мискет Марков, Силванер Мюлер Тюргаур Мискет Кайлъшки, Шенин блан и др.

Белите вина имат комплексен аромат, доминиран от цитрусови плодове и нюанси на билки, зелена трева и диви цветя. Вкусът е свеж с балансирани киселини, хармоничен с дълъг послевкус.

Червени вина: Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Пино ноар, Памид, Букет, Гаме ноар, Сира, Рубин, Сензо, Евмолпия Гренаш, Хеброс, Аликант буше, Гъмза, Карменер, Пети вердо, Малбек, Гренаш и др.

Ароматът на вината розе тук се характеризира с червени горски плодове и костилкови плодове. Вкусът е ефирен, заоблен, с апетитни акценти на къпина и зряла череша. Финалът е топъл, леко тръпчив, с изразена свежест. Ароматът на червените вина съчетава черни и червени горски плодове, сливи, подправки, ванилия и ядки. Вкусът се характеризира с меки танини, балансиран, сочен, с плодова свежест.

ЗГУ Тракийска низина

Винените сортове в региона за производство на вина със ЗГУ Тракийска низина са разположени в Южна България. Той се намира между Стара планина на север, Черно море на изток и на границата с гръцки на юг. Надморската височина, където се отглеждат лозята, е между 100 и 500 м. Теренът е равнинен и хълмист. Преходно-континенталният климат е мек и топъл с черноморско и средиземноморско влияние. Почвите са най-благоприятни, предимно канелени горски (Chromic Luvisols), а запазените и развити традиции, начело с човешкия фактор създават на условия за производство на вина със специфични характеристики. Те са много екстрактивни и с висок алкохол. По отношение на вкус, доминиращи са благородните танини.

Сортова структура

Бели сортове: Мускат Отонел, Шардоне, Совиньон блан, Димят, Траминер, Мискет червен, Ризлинк, Тамянка, Пино гри, Юни блан, Ризлинг италинаски, Мискет врачанки, Ркацители, Мискет варненски, Алиготе, Семийон, Силванер и др. Белите вина имат жив, дълбок златист цвят със зеленикави оттенъци. Ароматът е интензивен, многопластов, развиващ се в чашата и като придобива сладост, комбинирана с цветни нюанси. Вкусът е плътен, балансиран и хармоничен, с ясно изразена плодов характер.

Червени сортове: Каберне Совиньон, Каберне фран, Мерло, Мавруд, Пино ноар, Гаме ноар, Широка мелнишка лоза, Памид, Букет, Шевка, Сира, Рубин, Евмолпия, Мелник 82, Пловдивска Малага, Сензо, Аликант буше, Пети вердо и др.

Вината розе имат елегантен аромат на червени горски плодове с акцент на ягоди и череши. Тялото е с интензивен плодов аромат, комплексно, сочно с приятна свежест и послевкус. Червените вина имат жив искрящ дълбок рубинен цвят с гранатови оттенъци. Ароматът има характерни силни плодови нюанси на червени и черни плодове – череша, вишна, къпина, слива с дискретни акценти на червени чушки, подправки и шоколад. Плътен вкус с добре балансирани танини, зряла закръгленост и мекота, сочен, плодов, елегантен финал.

Вина със Защитено наименование за произход (ЗНП)

 1. Долината на Струма
 2. Южно Черноморие
 3. Черноморски
 4. Видин
 5. Ново село
 6. Плевен
 7. Лозица
 8. Върбица
 9. Ловеч
 10. Русе
 11. Лясковец
 12. Свищов
 13. Сухиндол
 14. Павликени
 15. Шумен
 16. Нови пазар
 17. Велики Преслав
 18. Хан Крум
 19. Драгоево
 20. Търговище
 21. Варна
 22. Евксиноград
 23. Поморие
 24. Сунгурларе
 25. Славянци
 26. Карнобат
 27. Септември
 28. Пловдив
 29. Асеновград
 30. Карлово
 31. Хисаря
 32. Перущица
 33. Брестник
 34. Ямбол
 35. Стара Загора
 36. Оряховица
 37. Сливен
 38. Шивачево
 39. Нова Загора
 40. Хасково
 41. Ивайловград
 42. Любимец
 43. Стамболово
 44. Сакар
 45. Сандански
 46. Мелник
 47. Хърсово
 48. Лом
 49. Монтана
 50. Враца
 51. Пазарджик
 52. Драгоево
 53. Шумен
 54. Варна
 55. Болярово