Сдружение „Лоза и вино“ е неправителствена организация с нестопанска дейност в обществена полза. Учредена е от видни представители на научната лозаро-винарска общност в България с цел подпомагане на развитието на лозаро-винарската наука и практика. Основни задачи на Сдружението са информирането, обучението и консултирането на производителите на грозде и вино в областта на прилагането на най-модерните лозарски и енологични практики с цел повишаване на качеството на продукцията и успехите на нашите продукти на вътрешния и на международните пазари. Дейността обхваща също и реклама на българското вино чрез организиране на специализирани презентации, винарски и селски туризъм, участие в национални и международни лозаро-винарски събития, международен научно-практически обмен и т.н. Орган на Сдружението е списание „Лоза и вино“, което следва традициите на лозаро- винарската книжнина от началото на 20 век.

Управителен съвет

Председател: 

Доц. Ангел Стойчев Иванов

Членове:

Проф. Кирил Тодоров Попов

Доц. Богдан Трифонов Манджуков

Доц. Здравко Христов Наков

Маргарита Любенова Левиева